Doel

Met de Bijentuin wil Tafelronde 93 bijen een veilige haven geven. Het belangrijkste doel van de Bijentuin is echter het creëren van bewustwording. Met een nader te bepalen partij willen we een educatieprogramma voor (basis)scholen opzetten. Ook is het de bedoeling dat geïnteresseerden worden geïnformeerd middels workshops en informatieborden ter plaatse.