JOUW bijdrage

Natuur vraagt weinig onderhoud, maar af en toe moet er wel iets gebeuren. In de zomer wordt er af en toe gesproeid, de paden worden bijgehouden en onkruid gewied maar de natuur moet vooral met rust worden gelaten. Hoe meer de natuur tot rust komt, hoe meer wilde insecten zich op hun gemak voelen. Ook voor vogels en andere dieren is het fijn om in hun natuurlijke omgeving te kunnen verblijven. De Tafelronde streeft ernaar zoveel mogelijk zelf te doen, maar soms kunnen ook wij het niet alleen af. Daarom doen wij ook een beroep op vrijwilligers. Heb je af en toe een uurtje over en wil je buiten lekker bezig zijn? Wil je met je kinderen de buitenwereld ontdekken? Of wil je de wereld gewoon een beetje mooier maken? De bijentuin is altijd op zoek naar vrijwilligers. Kom met ons in contact via bestuur@rt93.nl of stuur een app naar mobiel nummer.

Je kunt de bijentuin natuurlijk ook steunen door een bijdrage over te maken. Het rekeningnummer is NL05 RBRB 88 35 44 25 32 t.n.v. Goede Doelen Ronde Tafel 93.

CONTACT

VOLG ONS HIER OOK!